Solar Simulation Lamps

   Newport/Oriel Part number               QLI Part Number                      Description

                        6256                                                                SX1501                          150 Watt Xenon Lamp
                        6291                                                                SXB2002                      200 Watt Hg-Xenon Lamp
                        6292                                                                SXB2003                      200 Watt Hg-Xenon Lamp, Ozone free
                        6269                                                                SX10002                      1000 Watt Xenon Lamp, UV Enhanced
                        6271                                                                SX10001                      1000 Watt Xenon Lamp, Ozone free
                        62711                                                              SX16007                      1600 Watt Xenon Lamp, Ozone free
                        6293                                                                SXB10003                    1000 Watt Hg-Xenon Lamp
                        6295NS                                                          SXB10004                    1000 Watt Hg-Xenon Lamp, Ozone free


 

Brilliant Solutions for a Brighter Future!